ધન્યવાદ,

તમારો ઓર્ડર કન્ફર્મ થઇ ગયો છે.

અહીંથી બીજા દિવસે કુરિયર થી પાર્સલ રવાના થશે

તમને 5 to 10 Days ના સમયમાં મળી જશે, (તમારા વિસ્તાર માં જો કુરિયર સર્વિસ ન હોય તો ઓફીસ ડીલીવરી થશે, તમને કોલ આવશે, ઓફીસ પર થી પાર્સલ કલેક્ટ કરી લેશો)

જો આપેલા સમય સુધીમાં પાર્સલ ન મળે તો 8347262428 પર પરંતુ માત્ર Whatsapp થી જ Inquiry કરશો એટલે વધીને 24 Hours માં તમને રીપ્લાય મળી જશે.

તમારા ભવિષ્યને વધારે ઉજ્જવળ બનાવવા અમે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ.

Thanks:

Angel Team.